Pozemní stavitelství Zlín a.s.

2018

Kupní smlouva o převodu akcií společnosti ze dne 27.07.2018

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Pozvánka na valnou hromadu

Stanovisko představenstva k návrhu na schválení kupní smlouvy o převodu akcií společnosti ze dne 27.07.2018

Výpis z obchodního rejstříku

Výroční zpráva Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2017

2017

Oznámení o výplatě dividendy

Výpis z obchodního rejstříku

Schválené znění stanov společnosti k datu 11.09.2017

Notářský zápis z ŘVH o změně stanov

Zápis z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2016

Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou ze dne 14.03.2017

Stanovisko představenstva k financování skupiny Pst Zlín a.s.

Stanovisko představenstva k návrhu na jmenování (určení) auditorské společnosti

Navržené změny stanov k datu 11.09.2017

2016

Zápis z mimořádné valné hromady

Výpis z obchodního rejstříku

Pozvánka na mimořádnou VH 2016

Oznámení o výplatě dividendy

Zápis z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2015

2015

Oznámení o výplatě dividendy

Zápis z ŘVH

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře

Protinávrh akcionáře

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2014

Kupní smlouva o převodu akcií (konečné znění)

Notářský zápis z mimořádné valné hromady

Zápis z mimořádné valné hromady

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o provedení přeměny podoby akcií

2014

Výpis z živnostenského rejstříku

Oznámení o výplatě dividendy

Notářský zápis z ŘHV včetně stanov

Zápis z ŘVH

Stanovy k datu 27.06.2014

Prezenční listina akcionářů z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2013

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika