Divize

hlavní stavební výroby (HSV)

Závod disponuje kapacitou 106 pracovníků.

Profil činností závodu HSV je možno shrnout takto:

 • bytová výstavba
 • realizace objektů občanské vybavenosti
 • rekonstrukce objektů, adaptace
 • opravy památek
 • výstavba výrobních provozů
 • výstavba, komunikace, garáže apod.
 • výstavba průmyslových hal
 • zateplování budov
 • opravy fasád vč. historických
 • výstavba rodinných domů

V rámci spoluřízených společností zajišťuje:

 • práce s vodním paprskem
 • opravy výtahů
 • instalace a servis elektropožární signalizace
 • kalibrace měřících přístrojů
 • výroba elektrorozvaděčů, odparníků
 • vyvažování rotačních částí pomocí vyvaž. SCHENK
 • kalibrace elektromagnetických veličin
 • sanace betonových konstrukcí
 • pokládání asfaltových koberců
 • revize a opravy komínů a chladících věží
 • popílkové suzpenze, asfaltové směsi
 • žárotechnické práce při opravě vysokých pecí, konvektorů pánví a mezipánví
 • zámečnické práce

Kontakt: tel. 577 638 105, GSM 604 297 101 – výrobní ředitel

Divize: Hlavní stavební výroby (HSV) Divize: Hlavní stavební výroby (HSV) Divize: Hlavní stavební výroby (HSV) Divize: Hlavní stavební výroby (HSV)