Pozemní stavitelství Zlín a.s.

2022

Výroční zpráva za rok 2020

Pozvánka na valnou hromadu

2021

Odvolání valné hromady

Žádost p. Libora Lukšíka o odvolání valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

Zápis z valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva za rok 2020

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

2020

Oznámení o výplatě dividendy

Zápis z valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva za rok 2019

2019

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o výplatě dividendy

Zápis z valné hromady

Stanovisko představenstva k usnesení č. 13 a 14

Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. S 1650 17 LCD

Smlouva o úvěrové lince č. 1650 17 LCD

Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD 1650 17 LCD

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2018

2018

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o výplatě dividendy

Zápis z valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2017

2017

Oznámení o výplatě dividendy

Výpis z obchodního rejstříku

Schválené znění stanov společnosti k datu 11.09.2017

Notářský zápis z ŘVH o změně stanov

Zápis z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2016

2016

Zápis z mimořádné valné hromady

Výpis z obchodního rejstříku

Pozvánka na mimořádnou VH 2016

Oznámení o výplatě dividendy

Zápis z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2015

2015

Oznámení o výplatě dividendy

Zápis z ŘVH

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře

Protinávrh akcionáře

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2014

Notářský zápis z mimořádné valné hromady

Zápis z mimořádné valné hromady

Výpis z obchodního rejstříku

Oznámení o provedení přeměny podoby akcií

2014

Výpis z živnostenského rejstříku

Oznámení o výplatě dividendy

Notářský zápis z ŘHV včetně stanov

Zápis z ŘVH

Stanovy k datu 27.06.2014

Prezenční listina akcionářů z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Výroční zpráva za rok 2013

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika