O společnosti

Profil společnosti

Akciová společnost Pozemní stavitelství Zlín byla založena fondem národního majetku 30.4. 1992 jako nástupnická organizace stejnojmenného státního podniku. Historie začíná v roce 1949, podnik po celou dobu patřil k vedoucím představitelům stavebnictví, zvláště v kompletní bytové, občanské a technické výstavbě, ale realizoval i průmyslovou výstavbu a to v regionu Moravy, v Praze a Severních Čechách. Na tuto činnost navázala naše a.s. v plném rozsahu, rozšířila ji o výstavbu rodinných domků, o adaptace a rekonstrukce všeho druhu a provádění inženýrských sítí a vodohospodářských staveb. Lze konstatovat, že naše společnost se dynamicky rozvíjí, což dokazuje výrazný nárůst investičního majetku za dobu působení a.s.

Jsme držiteli Certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a systému management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 45001:2018. Všechny 3 certifikáty jsou vydány a pravidelně potvrzovány renomovanou společností v oblasti certifikace QUALIFORM, a.s. Pozemní stavitelství Zlín a.s. je v posledních letech pravidelně vyhodnocována v žebříčku "Českých 100 nejlepších" jako jedna z nejlepších stavebních společností v ČR.

Českých 100 nejlepších

Pozemní stavitelství Zlín a.s. je společnost v soukromém vlastnictví, kde majoritní podíl má generální ředitel, který zastává rovněž funkci předsedy dozorčí rady.

Výpis z obchodního rejstříku

Akciová společnost vlastní podíl ve stavebních firmách:

100% v ADDEX-PS Zlín s.r.o.

servisní společnost

100% v PS-MSI, a.s.

Akvizice 2015 – zlínská stavební společnost s dlouholetou tradicí specializující se na výstavbu průmyslových a administrativních center a obchodních zařízení zejména pro výrobní a logistické společnosti, developerské společnosti, obchodní řetězce, městské a krajské samosprávy.
www.ps-msi.cz

100% v DHV Invest, s.r.o.

realitní společnost

100% v a.s. VS-Invest

která je významným dodavatelem stavebních prací v Ostravském regionu
www.vsinvest.cz

100 % v Moravastavu Kroměříž, spol. s r.o.

která patří k významným stavebním společnostem v regionu Kroměříž
www.moravastav.cz

100% v M stolárna s.r.o.

akvizice 2014 - nejzkušenější výrobce oken, dveří a zimních zahrad na Zlínsku s dvacetiletou tradicí.

Pozemní stavitelství Zlín a.s. a spoluřízené společnosti PS-MSI, a.s., VS-Invest a.s., Moravastav Kroměříž, spol. s r.o. a M stolárna s.r.o.  zaměstnávají cca 370 zaměstnanců a dosahují ročního obratu přes 1 mld. Kč.
V rámci zvyšování stavebních dodávek v regionu Prahy vybudovala a.s. materiálně-technické zázemí v Praze a to administrativní a ubytovací budovu v Kamenici a skladové hospodářství v průmyslovém areálu v Kyjích. Dále v Brně, Ostravě, Kroměříži a Uherském Hradišti.

Akciová společnost má zřízenu vlastní organizační jednotku ve Slovenské republice.

Pozemní stavitelství Zlín a.s. uzavřela dohody s řadou dalších společností v rámci ČR o spolupráci, v některých z nich drží majetkové podíly přes majoritního vlastníka a.s. Jedná se o firmy PST Trade a.s., Metalšrot Tlumačov a.s.. V současné době probíhají jednání o odkoupení dalších společností, předpoklad odkoupení majoritního podílu do 31.12.2016.

Organizační struktura akciové společnosti je po výrobní stránce členěna na jednotlivé stavební divize a závody - divize hlavní stavební výroby (HSV), závod dopravy mechanizace a služeb (DM+SL), divize pomocné stavební výroby (PSV) a divize paneláren Malenovice (PM) a Ostrožská Nová Ves (ONV). 

Vedení

40 pracovníků

Z objemu stavebních prací zajišťuje a.s. vlastními pracovníky cca 70 - 80% objemů (veškeré práce HSV, izolace, ZT, ÚT, elektroinstalace, klempířské práce, zámečnické a sádrokartonové práce a dok. práce IV.et.). Ve fázi realizace stavebních objektů provádíme výběr profesí, které nejsou zahrnuty v našem výrobním programu formou výběrových řízení. Rozsah objemů těchto realizovaných činností nepřesahuje řádově 10% (např. vzduchotechnika, výtahy apod.).

Akciová společnost vlastními THP zajišťuje:

  • zpracování všech nabídek v rámci výběrového řízení staveb
  • kompletní technickou přípravu staveb včetně odborné konzultace pro investory
  • projekční a rozpočtové práce staveb
  • inženýrskou činnost pro investory